Tilbage

PG klubben

I sommeren 1964 oprettede vi en lokal popklub, kaldet PG Klubben for at få et sted, hvor vi kunne spille pigtrådsmusik for et publikum.
Der er en nærmere omtale af klubben de første år i min artikel om pigtrådsmusikken i 1960’erne i Brønderslev. På et senere tidspunkt regner jeg med at undersøge forholdene omkring PG Klubben lidt nærmere.
Nedenfor er nævnt bestyrelsesmedlemmerne i de tre år klubben fungerede som et af pigtrådsmusikkens arnesteder i Vendsyssel:

Den første bestyrelse, valgt ved den stiftende generalforsamling (Vendsyssel Tidende 12. september 1964):

John Nielsen, formand
Jens Dalgaard-Nielsen, kasserer
Per Mørk
Jørgen Thomasen
Henning Christensen
Per Hansen
Mogens Jensen

Den anden bestyrelse valgt ved generalforsamlingen oktober 1965 (Aalborg Stiftstidende 8. oktober 1965):

Thorsten E. Sørensen, formand
Anders Sanvig, kasserer
Birgitte Bering, sekretær
John Nielsen
Bjarne Nielsen
Freddi Christiansen
Finn Børgesen

Den tredje bestyrelse valgt ved generalforsamlingen september 1966 (Vendsyssel Tidende 2. september 1966):

Bjarne Nielsen, formand (NB. I avisen kaldes han Bjarne Jensen)
Jørn Agerbæk, kasserer
Anne Marie Christensen
Benny Andreasen


Hovedoversigt over arrangementer i PG Klubben
Klik her for at se den komplette oversigt